משחקי קופסה תשע"ח

playmath18


בית ספר: דה שליט חטיבה ב' רחובות

שמות התלמידים: יוני שטיין, שי מזור, ירון קיסלמן, יעל רייפלר, קשת פרידמן

מורה מנחה: רויטל אדלר

 

תיאור: המשחק בנוי ממשימות שונות בנושאים מגוונים(נושאים שנלמדו בז'-ח') ושבסופם נגיע למטרה פיענוח הקוד של המנעול הסוגר את התיבה שבתוכה מסתתרת הפתעה.

הוראות המשחק


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit