Sample Image

אנשי החידות מהודו 

כיתה: ט-י'

תיאור: הפיצוח שלפניכם חושף מעט מההיסטוריה העשירה של הודו ומציג כמה בעיות עתיקות מהודו העוסקות במשפט פיתגורס.

הפיצוח נכתב ע"י נטליה קונצ'יקוב במסגרת קורס כתיבה יצירתית במתמטיקה.

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos