תמונה ישראלית בעין מתמטית

כיתה:

תיאור: פיצוח חגיגי ומיוחד:

תחרות נושאת פרסים "תמונה ישראלית בעין מתמטית" על שם ענבר נחום ז"ל.

התחרות נערכה בשני מסלולים:

1. המסלול האישיבו כל תלמיד הוזמן לצלם תמונה וללות אותה בשאלות מתמטיות.

2. המסלול הכיתתיבו המורה והכיתה הוזמנו לערוך טיול מתמטי עם תמונות ופעילויות מתמטיות.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit