pizza captureהיכן לקנות את הפיצה?

נושא: גאומטריה אנליטית

תקציר: הפעילות מציגה בעיה כלכלית שפתרונה הוא מציאת מקום גאומטרי. הבעיה כוללת שלבים שונים ברמות עולות ומזמינה גם לחקר נוסף. הפעילות מלווה ביישומון ובסרטוני הדרכה לפתרון הבעיה וליצירת היישומון.

הסרטונים:

movie icon היכן לקנות את הפיצה- חלק א- הצגת הבעיה

movie icon היכן לקנות את הפיצה-חלק ב-חקירה באמצעות יישומון דינמי

movie icon היכן לקנות את הפיצה- חלק ג - בניית יישומון למקרה של מחירים שווים

movie icon היכן לקנות את הפיצה- חלק ד- בניית יישומון עם סליידר


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos