pizza captureהיכן לקנות את הפיצה?

נושא: גאומטריה אנליטית

תקציר: הפעילות מציגה בעיה כלכלית שפתרונה הוא מציאת מקום גאומטרי. הבעיה כוללת שלבים שונים ברמות עולות ומזמינה גם לחקר נוסף. הפעילות מלווה ביישומון ובסרטוני הדרכה לפתרון הבעיה וליצירת היישומון.

הסרטונים:

movie icon היכן לקנות את הפיצה- חלק א- הצגת הבעיה

movie icon היכן לקנות את הפיצה-חלק ב-חקירה באמצעות יישומון דינמי

movie icon היכן לקנות את הפיצה- חלק ג - בניית יישומון למקרה של מחירים שווים

movie icon היכן לקנות את הפיצה- חלק ד- בניית יישומון עם סליידר


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit