מעגלים מתגלגלים

כיתה: ט-י'

תיאור: בפיצוח ארבע בעיות העוסקות במעגלים המשיקים זה לזה.

הבעיות מפתיעות בפתרונן הפשוט ומסתמכות על משפטים בסיסיים בנושא המעגלים.

מתאים לראשית לימודי הגיאומטריה של המעגלץ באחת הבעיות יש הרחבה ליחסים הטריגונומטריים במשולש ישר זווית. 

בפיצוח רקע היסטורי ותרבותי לחידות סנגוקו, חידות דומות מסין.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit