המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - יום פאי שמח

יום פאי שמח  

כיתה: ז-י"ב

תיאור: ב-14 למרץ חוגגים ברחבי העולם לכבודו של המספר המופלא פאי. בפיצוח פעילויות הנוגעות בחישוב היקף ושטח מעגל אשר ניתן לשלבן בחגיגות.

בפעילות הסבר במלל ובסרטים על המספר וסקירה קצרצרה על התפתחותו. 

מצורפים גם קישורים להמלצות על חגיגות יום הפאי בארץ ובעולם, הפניות למאמרים, סרטים ועוד.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit