Active Image

משימה פרחונית

כיתה: ז-י'

תיאור: במשימה מוצגות צורות גאומטריות בעיצוב של פרחים. המשימה דורשת יכולת ניתוח בניית הצורה וחישובי שטחים של מעגלים ומצולעים. המשימה בנוייה ברמות קושי הולכות ועולות ומתאימה

לתלמידים החל מכיתה ז' ועד יב'. מצורף גם סרטון ליצירה של עטיפה משושה ופרחונית לדיסק.

תוכלו להעזר לשם הבניה באחת מהתוכנות הגיאומטריות הדינאמיות.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos