move the integral up and down 1אינטגרל של פונקציה מוזזת אנכית

בעקבות בחינת הבגרות 5 יח"ל – שאלון 2  – חרף תשע"ח,  שאלה 4 – סעיף ג

נושא: אינטגרלים

כיתה: יב'

תיאור: בפעילות זו נחקור את הקשר בין האינטגרלים  של שתי פונקציות שהן הזזה אנכית אחת של השנייה. נשים לב שבהזזות אנכיות יש תוספת שטח מלבני שרוחבו כתחום האינטגרל המסויים וגובהו כגודל ההזזה האנכית. ניתן להראות זאת הן באופן גרפי והן באופן אלגברי.

הפעילות מלווה בשני יישומונים, האחד לחקירת תכונות האינטגרל של פונקציה מוזזת אנכית והשני המיועד להדגמת שאלת הבגרות.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit