discover the proof captureגלו את ההוכחה

נושא: הוכחות ויזואליות לסכומי סדרות מתכנסות.

כיתה: י'.

תיאור: מטרת הפעילות להדגים כיצד עיסוק בסדרות אינסופיות מתכנסות יכול לתמוך בהצמחת מושג הגבול באופן אינטואיטיבי, ולהוביל לדיון מעמיק בנושא התכנסות, שיכול להתבצע בשפה פשוטה.

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit