תוכניות לתלמידים מתקשים


טיפול במתקשים- מנין ולאן? - ליאורה לינצ'בסקי, מאמר בעל"ה37

 


תוכנית המיצוי המיועדת לתלמידים המתקשים בלימוד מתמטיקה בחטיבת הביניים. 
תוכנית המיצוי בפיתוח וניהול היחידה לחקר חינוך מתמטי, האוניברסיטה העברית בירושליים בראשות פרופ' ליאורה לינצ'בסקי.
התוכנית מלווה בספרי קפ"ל.


המסלול הירוק של מתמטיקה משולבת במחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן.
באתר ספרי לימוד עם היקף מצומצם של נושאי הלימוד, המתאימים לתלמידים מתקשים לרמה ג' ומיצוי.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos