מה מגלה לנו הזמן המוקצה ללמידה לגבי הקושי החזותי?

כתבה: מירלה וידר.

מדור: מהמחקר בחינוך מתמטי.

תקציר: האמונה האינטואיטיבית כי הקושי הקוגניטיבי מגדיל את זמן-הלמידה מנחה פרקטיקות הוראה רבות. אולם, ממצאים אמפיריים מראים שאין הדבר נכון תמיד. מטרת מחקר זה הייתה בחינה אמפירית של הקצאת זמן-הלמידה להבנת סרטוטים דו-ממדיים בדרגות קושי חזותי שונות לאור שתי תיאוריות מטה- קוגניטיביות. הממצאים מראים כי היפוך אנכי של הסרטוטים הוביל לשינוי מהותי במנגנונים המטה-קוגניטיביים המעורבים בהקצאת זמן-הלמידה. לממצאים אלו השלכות תיאורטיות ומעשיות לתחום ההוראה משום שיש בכוחם לקעקע אמונות רווחות לגבי הקצאת זמן-למידה, ואף להצביע על מורכבות קוגניטיבית גבוהה יותר בהבנת סרטוטים תלת-ממדיים בעלי אוריינטציה לא נורמטיבית.

מקור: על"ה 57 תשע"ט, 2019.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit