קידום מורים לקראת פיתוח גישה לפתרון בעיות מתמטיות "לראות את הקל"

כתבו: תקוה עובדיה ומשי הלפרין.

מדור: עיון ודיון.

תקציר: במאמר הנוכחי נדגים  מפגש של מורים למתמטיקה בתוכנית לתואר שני בתהליך קריאת מאמר מחקרי וניסיון ליישם את  המלצותיו כדי לפתח מיומנות הוראה מיוחדת, שמקדמת את התלמידים לקראת ראיית האסטרטגיה הפשוטה ביותר ((Seeing the easy לפתרון בעיה מתמטית נתונה.

מקור: על"ה 57 תשע"ט, 2019.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos