פרבולות שונות בתכנית הלימודים מנקודת מבט מקשרת

כתב: אמיר בן בסט.

מדור: עיון ודיון.

תקציר: תכנית הלימודים ברמת 5 יחידות לימוד כוללת התייחסות לשתי משוואות שונות המתארות גרף של פרבולה קנונית: במפגש עם הפרבולה בחטיבת הביניים, הפרבולה הקנונית מוצגת כגרף של פונקציה ריבועית באמצעות המשוואה y=ax^2. בכתה י"ב הפרבולה הקנונית מוצגת כמקום גאומטרי באמצעות המשוואה y^2= 2px. מאמר זה מקשר בין שני סוגי הפרבולות, משלוש נקודות מבט: בעזרת שימוש בגיאומטריה אנליטית, בעזרת מספרים מרוכבים ומישור גאוס, ובעזרת שימוש במטריצת הסיבוב.

מקור: על"ה 57 תשע"ט, 2019.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit