ההגיון בשיבוץ מספרים במסגרות- מבט מתמטי- חשיבתי וחברתי בפתרון תשבצי "סודוקו"

מדור: צימוקים

כתבו: יחיאל פריש, משה סטופל, שלמה חריר

תקציר: במאמר מוצגים תשבצי הסודוקו ובצד הסבר לשיטה לפתרונם מובא חישוב למספר האפשרויות לשיבוץ מספרים. לאחר מכן, מוצגת תרומתם של תשבצי הסודוקו לפיתוח החשיבה ומידת חדירותם לתרבות הפנאי לאור בדיקה מחקרית. כמו כן, מדווח עלשילוב תשבצי סודוקו בקורסי ההכשרה המתמטית של המכללה שהניבו פיתוח משימות דומות ומעניינות מאוד לתלמידים בחטיבת הביניים.

מקור: על"ה 38, תשס"ז 2007


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit