חקירת המשוואה הדו-ריבועית

מדור: תכנים בתכנית

כתב: עופר ליבה

תקציר: המחבר מציג את הנושא: 'משוואה דו-ריבועית'. בדרך כלל נלמדת רק השיטה הטכנית לפתרון משוואות כאלה. במאמר מוצגת חקירה מקיפה המובילה לסיווג של המשוואות הדו-ריבועיות לסוגים לפי מספר הפתרונות שלהן.

מקור: על"ה 38, תשס"ז 2007


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit