מתמטיקה ומוסיקה

מדור: היסטוריה

כתב: מייקל נ. פריד

תקציר: במאמר נסקרים היבטים של תורת המוסיקה המתמטית, כפי שהיא נתפסה עד תקופת הרנסנס. בעיקר נבחנים תורת ההרמוניה של הפיתגוראים, מושג הכוונון הטבעי ומושג הכוונון המשווה. בחלק ב' מוצגת המתמטיקה כאחת מהאומנויות הליברליות.

מקור: על"ה 30, תשס"ג 2003


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit