התנסויות בביצוע פעילויות חקר 

מדור: מניסיוננו

כתבו: משתלמים בתוכנית להכשרת מורי-מורים למתמטיקה מטעם "קשם-חם".

תקציר: במסגרת תוכנית להכשרת מורי-מורים למתמטיקה, שהתקיימה בשנה"ל תשס"ב, הכינו המשתלמים פרוייקטים אישיים. כל אחד מהם בחר בעיה מתמטית שגרתית מתוך מקור לימוד כלשהוא, והרחיב אותה באמצעות המודל: 'מה אם לא?'. התמקדות באחת השאלות הובילה כל אחד מהם למסקנה מפתיעה.

מקור: על"ה 30, תשס"ג 2003


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit