על"ה 15 תשנ"ה, 1994

alle15תוכן עניינים

 

דבר המערכת

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה שלadobe acrobat readerו Javaבדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 


השפעת השימוש במחשב על רמות החשיבה בגיאומטריה

מדור: עיון ומחקר

כתבה: דורית פטקין

תקציר: במאמר מתואר מחקר שמתמקד בבדיקת ההשפעה של למידה עצמית ממוחשבת על התקדמות ברמות החשיבה בגיאומטריה, בהשוואה ללמידה באמצעות דפי עבודה ללא מחשב. מניתוח הנתונים ניתן ללמוד כי לאורך זמן רמת החשיבה של התלמידים שלמדו בעזרת מחשב היתה גבוהה מאלה שלמדו באמצעות דפי עבודה. במאמר מובא גם רקע תיאורטי הדן בתיאוריית ואן-הילה על רמות חשיבה בגיאומטריה, השימוש במחשבים ללמידה יחידנית ובזוגות ועמדות של תלמידים כלפי מקצוע הגיאומטריה.

מקור: על"ה 15, תשנ"ה 1994 


 

שאלון לגילוי כשרון מתמטי ומה שמתגלה כשהן נשאלות

מדור: עיון ומחקר

כתבו: רוני קרסנטי, שלמה וינר ורחל זורמן

תקציר: במאמר מתואר מחקר המתמקד בניתוח קוגניטיבי של תשובות תלמידים לשאלות שהוגדרו ע"י המחברים כשאלות טובות לגילוי כשרון מתמטי, שהן שאלות בלתי שגרתיות. לטענת המחברים הערכת תלמידים ע"י מתן משימות לא שגרתיות מלוות בניתוח קוגניטיבי, עשויה לעזור במערכת החינוך לגלות ולטפח תלמידים מוכשרים אשר הולכים לאיבוד במערכת כפי שהיא היום.

מקור: על"ה 15, תשנ"ה 1994 


 

קינמטיקה של וקטורים

כתבה: חנה פרל

תקציר: במאמר הרחבה של המושג חשבון וקטורים ומוצג המושג "תנועה של וקטור". הרחבה זו מספקת כלים נוספים לפתרון בעיות בתחומים שונים. במאמר מוצגים פתרונות של בעיות בגיאומטריה ובגיאומטריה אנליטית. בנוסף, מוגדרים המושגים הבסיסיים בקינמטיקה של וקטורים ומוכחים מספר משפטים.

מקור: על"ה 15, תשנ"ה 1994 


 

על חשיבה מתמטית, מחקר מתמטי ופיתוח תוכניות לימודים - שיחה עם פרופ' שמשון א. עמיצור ז"ל

כתבה: אנה ספרד

תקציר: בשיחה מתייחס פרופ' עמיצור ז"ל להיבטים שונים של הוראת המתמטיקה: למטרות העומדות לפנינו בתחום החינוך המתמטי, לאינטואיציה, להוראת תהליכים לעומת הוראת מושגים, למחקר בחינוך מתמטי וליחסי הגומלין בין מחקר בחינוך מתמטי לבין פיתוח תוכניות לימודים.

מקור: על"ה 15, תשנ"ה 1994 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit