יחידה 3 – השטח במבט מודרני

areas unit 3

היחידה עוסקת במושג השטח ובמדידת השטח של מצולעים. מושג השטח, כפי שאנו משתמשים בו כיום, הוגדר במאה ה-19 כמערכת אקסיומטית אשר ביסוד תורת המדידה.

על בסיס אקסיומות השטח הללו נמצא ונוכיח את נוסחאות השטח של מלבן, מקבילית, משולש, וטרפז.

ביחידה זו נעמיק את ההכרות עם הגישה האקסיומטית במתמטיקה בכלל ובגיאומטריה בפרט, ועם בניית הוכחות דדוקטיביות של משפטים הנובעים מתוך מערכת האקסיומות.

הפעילויות הסדנאיות, הכוללות גם שימוש ביישומים דינאמיים, קיפולי נייר, הוכחות ויזואליות ועוד נועדו לעודד פיתוח של חשיבה דדוקטיבית ויצירת הוכחות פורמליות לנוסחאות השטח המוכרות.

מבוא

רקע

סדנה 1

סדנה 2

סדנה 3


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit