יחידה 2 – השטח על פי אוקלידס

areas unit 2

היחידה עוסקת במושג השטח ובמדידת שטחם של מצולעים על פי תורתם של היוונים כפי שניסח אוקלידס בספרו "יסודות".

ביחידה זו נכיר את מערכת האקסיומות שעמדה בבסיס הגיאומטריה האוקלידית, נכיר שיטות למציאת שטח של מצולעים ונתנסה בהוכחת משפטים גיאומטריים ובבניות מתוך ספר "היסודות", ללא שימוש בנוסחאות השטח.

ביחידה זו נעמיק את ההכרות עם הגישה האקסיומטית במתמטיקה ובגיאומטריה ובבניית הוכחות דדוקטיביות בתוך המסגרת של המערכת האקסיומטית. הפעילויות הסדנהיות, הכוללות גם יישומים דינאמיים, נועדו לעודד פיתוח

חשיבה דדוקטיבית ויצירת הוכחות פורמליות. מלבד זאת מזמנות הסדנהות את לימוד ההיסטוריה של התקופה, תוך התנסות בבעיות (הגיאומטריות) ולהכרת הפתרונות שהוצעו עבורן. מסיבה זו כוללת היחידה את הרקע

ההיסטורי על ראשית הגיאומטריה האוקלידית.

מבוא

רקע

סדנה 1

סדנה 2

סדנה 3


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit