מאת: ג'ייסון קופר - מכון ויצמן למדע.
תקציר:
מתוך: יום עיון תשע"ו לרכזים ומורים במחוז חיפה - לא לפחד מטעויות - ללמוד מהן

מאת: ניצה שיאון- מדריכה ארצית- חט"ב, אוסנת בורשטין- מדריכה מחוזית- חט"ב
תקציר:
מתוך: יום עיון תשע"ו לרכזים ומורים במחוז חיפה - לא לפחד מטעויות - ללמוד מהן

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit