שורשים ריבועיים

מקור: NGFL-cymru

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: משחק זכרון אינטרנטי, התאמה של זוגות ביטויים מספריים עם שורש.

 

 

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit