אחוזים

מקור: שאלות לדוגמא ממבחני פיזה

יישומונים: המרכז הישראלי למצויינות בחינוך עבור אגף טכנולוגיות מידע במשרד החינוך.

אופי הפעילות: סרטון ויישומון .

תיאור: יישומון המציע חקירה של בעיות שונות של חישובי הנחות באחוזים, והשוואה בין מבצעים שונים. ביישומון מודל ויזואלי פשוט לחשוב אחוזים מכמות. היישומון מלווה בסרטון הסבר. בסרטון הצעה כיצד ניתן להכליל שאלות מסוג זה ולפתור אותן אלגברית.

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit