קנה מידה

מקור: שאלות לדוגמא ממבחן פיזה 

אופי הפעילות: המרכז הישראלי למצויינות בחינוך עבור אגף טכנולוגיות מידע במשרד החינוך.

תיאור: יישומון המציע חקירה של אומדן שטחים וקנה מידה של שטחים כלשהם, כגון כתם הנפט שבמשימת האוריינות שמבחני פיזה. ביישומון ניתן לשנות את קנה המידה, ליצור שטחים שונים, גם על פי תמונה, ולאמוד את שטחם. היישומון מלווה בסרטון הסבר.

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit