מרחב

מקור: שאלות אוריינות

אופי הפעילות: יישום דינאמי בו ניתן לבנות מבנים מקוביות על פי דגם , או בניה חופשית, ולראות אותו ממבטים שונים.

תיאור: היישומון בהפקת אלנט עבור אגף טכנולוגיות מידע במשרד החינוך.


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: סרטון בתלת מימד ויישומון (דרוש להוריד גאוגברה 5)

תאור: מתבסס על שאלה מתוך דוגמאות למבחני פיזה 2012

בסרטון ניתן להתבונן במחסן במבטים שונים. ביישומון נבנה המחסן על פי התוכנית המתוארת בשאלה וניתן להתבונן בו בתצוגת תלת מימד, לסובב ואף לשנות את מימדי המחסן. ניתן גם ליצור מבט על, צד קדמי אחורי וכדומה.

* יש צורך להוריד את גרסת הניסוי של גאוגברה 5.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit