משפט פיתגורס במישור ובמרחב

מקור: YouTube 

אופי הפעילות: עוד סרטון פרי יצירתה של האמנית מתמטיקאית Vi Hart. בסרטון קיפולי נייר ובו המחשה למשפט פיתגורס והדגמה להוכחתו (אחת מיני רבות). המשימה של התלמיד להסביר מדוע זה עובד ולתת הוכחה כללית.

 

 


מקור: YouTube 

אופי הפעילות: סרטון בו המחשה במודל של מים לכך שסכום שטחי הריבועים הבנויים על הניצבים שווה לשטח הריבוע הבנוי על היתר. במודל שופכים מים מצד לצד ומדגימים בכך את השוויון בשטחים.

 

 

 


מקור: YouTube 

אופי הפעילות: סרטון קצר ואסטטי המתאר את אחת ההוכחות המפורסמות של משפט פיתגורס.

 

 

 

 

 


מקור: YouTube 

אופי הפעילות: סרטון המציג את משפט פיתגורס והרקע לו וכן הוכחה לו.

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit