אי שוויון המשולש

מקור: UCSMP

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: יחידת לימוד אינטראקטיבית לזיהוי זוויות קדקודיות הכוללת ישומים דינאמיים ושאלות עם משוב אינטראקטיבי.

 

 

 

 

 


מקור: גלים – לומדים גיאומטריה עם כלי גאוגברה

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: יחידת לימוד אינטראקטיבית ובה יישומים דינאמיים בגאוגברה ושאלות לתלמיד עם משוב. היחידה עוסקת בבניית משולשים לפי צלעות (מהתכונה לצורה).

 

 

 


מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות:  

תאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישומון דינאמי לחקירה של אי שוויון המשולש. בהנתן שלשה של אורכי צלעות, האם ניתן לבנות מהם משולש?

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit