זוויות בין ישרים מקבילים

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי 

תיאור: יישום דינאמי המספק המחשה לשיוויון בין זוויות מתחלפות שנוצרות בין ישרים מקבילים וחותך.

 

 

 

 

 


angles

מקור: אתר הפייסבוק של עידן טל

אופי הפעילות: תמונה דינאמית ממחישה ומעוררת דיון כיתתי

תיאור: בתמונה הדינאמית מוצגים שני ישרים וישר שלישי שחותך אותם. ומסומנות 8 הזויות הנוצרות בחיתוכים. המצב ההדדי בין הישרים משתנה עד למקבילות בין שני הישרים.

באמצעות צבעים שונים מומחש שוויון הזווית במצב של מקבילות בלבד.

* אין בתמונה הדינאמית הוכחה או הכוונה להוכחה.

 

 

 

 

 

 


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי 

תאור: דף עבודה ויישום דינאמי לחקירה וגילוי של המשפטים על זוויות הנוצרות בין חותך למקבילים. ביישום יש אפשרות לבדיקה והשוואה לזוויות בין חותך בין ישרים מקבילים וחותך בין ישרים שאינם מקבילים. 

 

 


מקור: Learn Zillion

תאור: שיעור מתוך סדרת שיעורים בנושא ובו סרטון ומצגת הניתנת להורדה (ולתרגום), המציג בדרך ידידותית והמחשות ויזואליות את הזוויות בין מקבילים ופתרון בעיות שונות בעזרת המשפטים.

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit