חוצה זווית

מקור: ebaghigh 

אופי הפעילות:  יישום דינאמי

תאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישומון דינאמי לחקירה של מצבים שונים של זווית בין חוצי זווית של זוויות בעלי שוק משותפת.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit