שטחי משולשים ומצולעים

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי 

אופי הפעילות: יישום דינאמי.

תאור: ביישום הדינאמי יש להוכיח כי קיים מלבן ששטחו שווה לשטח המקבילית. או במילים אחרות המחשה לכך ששטח כל המקביליות עם צלע נתונה (a) וגובה נתון (h) שווה, והוא שווה לשטח המלבן שאורך צלעותיו כצלע המקבילית והגובה.

 

 


מקור: אתר הפייסבוק של עידן טלtriangles orenstien

אופי הפעילות: תמונה דינאמית ממחישה ומעוררת דיון כיתתי.

תיאור: התמונה הדינמית תומכת בהצמחה של נוסחת שטח משולש: מחצית מכפלת אורך של צלע באורך הגובה אליה במשולש ע"י מעבר ממשולש למלבן ששטחו בדיוק כפליים משטח המשולש.

* אין לשכוח שתמונה דינאמית אינה מספקת הוכחה. יש להשלים הוכחה מדויקת בסיום הדיון שמתקיים בכיתה בעקבות הצפייה בתמונה הדינאמית. 

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי 

תאור: דף עבודה אינטראקטיבי בו מוצגים מלבנים שווי שטח בהם חסומים צורות שונות. על התלמיד למצוא את השטח הצבוע הגדול ביותר והקטן ביותר על פי חישובי שטח משולש עם גבהים שווים. המשימה לקוחה מתוך מתמטיקה משולבת כיתה ז.

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit