תכונות המלבן והריבוע כולל שטח והיקף

מקור: משימות אוריינות 

אופי הפעילות:יישום דינאמי.

תיאור: יישומון דינאמי ודף עבודה המציעים חקר וגילוי במשימה האוריינית דרגשי העץ. 

המשימה מיועדת לכיתה ז ומשלבת את התחום האלגברי והגיאומטרי על תכונות המלבן והריבוע כולל שטח והיקף. ניתן לשנות את מימדי הספסל ולאסוף נתונים בטבלה. 

היישומון מלווה בשאלות אינטראקטיביות.

יישומון דרגשי העץ בהפקת אלנט עבור אגף טכנולוגיות מידע במשרד החינוך.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit