הפונקציה הריבועית ביצוגים שונים

kodkodמקור: MEI

תאור: משחקון אינטראקטיבי למחשב או לנייד בו יש להתאים לגרף את התבנית בצורה הקודקודית.

עליך להאיר על חלק מגרף הפונקציה ולזהות את הפרבולה. רמז – חפשו את הקודקוד.

המשחק הוא עם ניקוד ועל זמן.

 


transformation of parabola

מקור: אתר הפייסבוק של עידן טל

אופי הפעילות: תמונה דינאמית ממחישה ומעוררת דיון כיתתי

תיאור: התמונה מציגה הזזות של הפרבולה המתאימה לפונקציה y=x^2 אל מול השינוי ביצוגים האלגבריים.

 

 

 

 

מקור: Dan Meyer

אופי הפעילות: סרטון, פעילות חקר

תאור: פעילות של דן מאייר "מתמטיקה בשלש מערכות". בסרטון נראה שדן בונה מקיסמים מבנה משולש. מה השאלה העולה בדעתך בהסתכלות בסרטון? במערכה השנייה מעלים את השאלות איזה מידע יש צורך בכדי לפתור את הבעיה? אילו כלים מתמטיים? ופותרים את הבעיה. הפעילות מלווה בסרטון.

 


מקור: Dan Meyer

אופי הפעילות: סרטון וחקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: פעילות של דן מאייר "מתמטיקה בשלש מערכות". מה השאלה העולה בדעתך בהסתכלות בתמונה או בסרטון? במערכה השניה מעלים את השאלות איזה מידע יש צורך בכדי לפתור את הבעיה? אילו כלים מתמטיים? ופותרים את הבעיה. הפעילות מלווה בסרטונים וביישום דינאמי. 

במערכה האחרונה סרטון המציג את הפתרון.

הבעיה מופיעה גם בתוכנית המוארת של משימות אוריינות


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit