פירוק של תלת איבר ריבועי- טרינום

מקור: Michigan virtual university

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור:תרגול אינטראקטיבי בו יש לבנות לביטוי האלגברי שטח מלבני בעזרת בדידים (מודל המלבנים). בעזרת מודל זה ניתן לפתור משוואות, לפרק טרינום, להשלים טרינום לריבוע ועוד תוך המחשה ויזואלית של הביטויים האלגבריים והפעולות עליהם. פעילות דומה בפיצוח יצורי הפרא לומדים לפתור משוואות .

 

 


מקור: Hwb

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: יישום דינאמי ואינטראקטיבי , מתאים לשימוש בלוח חכם. לאחר מתן התשובה מוצג סרטון המדגים את כפל רב איבר ובדיקת התשובה. ניתן להגריל תרגיל, או ליצור תרגיל משלך.

 

 


factorise quizמקור: Hwb 

אופי הפעילות: תרגול פירוק טרינום 

תאור: יישום דינאמי ואינטראקטיבי העוסק בפירוק הטרינום למכפלה של שני גורמים, ברמות קושי שונות. מאפשר תרגול עם משוב.

הערה: בחרו באפשרות Quiz כדי להגיע לפעילות.

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit