פתרון משוואות ריבועיות

מקור: Michigan virtual university

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: תרגול אינטראקטיבי בו יש לבנות לביטוי האלגברי שטח ריבועי בעזרת בדידים (מודל המלבנים). יש לבנות את הפאזל ולצידו לשים את המלבנים המתאימים, כך שיתקבל הביטוי האלגברי המתאים.

 

 

 


מקור:Malinc.se

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור:יישום דינאמי בו המחשה לפירוק x^2 +bx והשלמתו לריבוע. יש אפשרות להזיז ולסובב את חלקי הפאזל עד להשלמת הריבוע ולפות במשמעות האלברית. כמו כן חקירה של הפונקציה הריבועית בצורה הקודקודית.

 

 

 

 


מקור: Geogebra wiki

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: יישום דינאמי להשלמה של ביטויים אלגבריים לריבוע בהיבט של האלגברה, השטחים והפונקציה.

 

 

 

 

 


מקור: illumination 

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור:הוכחה ללא מילים ודינאמית לתהליך השלמה לריבוע לשם פתרון משוואות ריבועיות. 
מדוע x2 + ax = (x + a/2)2 – (a/2)2 ?

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit