מערכת שתי משוואות ממעלה ראשונה

linear equationמקור:  Desmos Teacher

אופי הפעילות: שאלות אינטראקטיביות בדסמוס

תאור: פעילות חקר אינטראקטיבית להבנת פתרון מערכת משוואות לינאריות באופן גרפי תוך שימוש בתוכנה Desmos

 

 


Capture4

מקור: GeoGebra

תאור: פעילות עם יישומון שמדגימה פתרון בעיה שדורשת שתי משוואות לינאריות בשני נעלמים באמצעות חיתוך של שני ישרים.

היישומון מאפשר לשנות נתונים ולפתור בעיות רבות.

מחבר: Judah L Schwartz

 

 


maarechet mishvaotמקור: עבודת סיכום של עמרי נווה קורס סרטונים במתמטיקה. 

אופי הפעילות: סרטון המבוסס מצגת prezi.

תיאור: מוצגת בעיה מהחיים שפתרונה הוא במערכת שתי משוואות ממעלה ראשונה. במהלך הסרטון מוצגות דרכים שונות לפתרון ונערך דיון על משמעות הפתרון.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit