מערכת הצירים

submarinמקור: Desmos Teacher

אופי הפעילות: משחק אינטראקטיבי

תיאור: משחק לניחוש המיקום של הצוללות במערכת הצירים תוך שימוש בתוכנה Desmos. ניתן לשחק בזוגות בשני מכשירים ניידים. המשחק במערכת Desmos Teacher, ניתן להגדיר כיתה ולעקוב אחר התוצאות של התלמידים.

 

 


coordinate grid exploration

מקור: Duane Habecker

תאור: יישומון ממחיש מיקום של נקודות במערכת צירים.

 

 

 

Capture9מקור: צוות דסמוס

תיאור: פעילות כיתה בדסמוס לפיתוח המיומנות של סימון תחומים לפי אי שוויון על ציר המספרים.

 

 


מקור: NGFL-cymru 

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: שני משחקים לשני שחקנים (או לשתי קבוצות בכיתה), במשחק הראשון יש לתת שיעורי נקודות כך שלא יווצר ישר העובר דרך שלש נקודות. במשחק השני יש ליצור כמה שיותר ריבועים.

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit