משתנים וביטויים אלגבריים

 מקור: Minutephysics

אופי הפעילות: יישום דינאמי.
תיאור: סרטון קצר הממחיש את חוק הפילוג מנקודת מבט אנרגטית ומבדרת.


 

 

kinus evarimמקור: 
אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 
תאור: שאלונים עם ביטויים אלגברים מסוגים שונים ברמות שונות לפישוט, עם משוב אינטראקטיבי. מתאים לתרגול ולבחינה עצמית.
לדוגמה:                                  
שאלון כינוס איברים - שברים מעורבים                            

 

dargashey

מקור: משימות אוריינות 

אופי הפעילות: יישום דינאמי דף עבודה.

תיאור: יישום דינאמי המציע חקר וגילוי במשימה האוריינית דרגשי העץ. המשימה מיועדת לכיתה ז ומשלבת את התחום האלגברי והגיאומטרי על תכונות המלבן והריבוע כולל שטח והיקף. 

היישומון מלווה בשאלות אינטראקטיביות.

יישומון דרגשי העץ בהפקת אלנט עבור אגף טכנולוגיות מידע במשרד החינוך.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit