תשף - הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל-יסודי

conf 2020 logo

 

הכנס מיועד למורים ולאנשי חינוך מתמטי ויעסוק בנושאים רלוונטיים למורים בחט"ב ובחט"ע בכל קבוצות הלימוד. 

הכנס יתקיים השנה ביום שני, י"ד בתמוז תש"ף, 06.07.2020 באופן מקוון. 

משבר הקורונה זימן לנו אתגרים והתמודדויות, אשר ייחלנו לצלוח ולא דמיינו שנוכל להם בזמן כה קצר.

מערכת החינוך פעלה בלמידה מרחוק ואנו, כחלק ממנה, התנסינו באפשרויות מגוונות להוראה והפעלה. זוהי ההזדמנות לסמן את דרך העתיד להוראה מתקדמת בדרכי למידה חדשניות.

בכנס נציג את הפעילות המגוונת שהתרחשה בכל תחומי הוראת המתמטיקה הקשורים לחינוך העל-יסודי במהלך משבר הקורונה.

הכנס מאורגן על ידי המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל-יסודי ביחד עם מפמ"ר מתמטיקה, אגף מדעים, המזכירות הפדגוגית משרד החינוך, אגף תכניות לאומיות מערכתיות ופרויקטים ואגף חינוך ילדים ונוער בסיכון.

מבנה הכנס:

  • הרצאות מליאה מוזמנות
  • מושבים מקבילים בהם יתקיימו הרצאות וסדנאות, ויוצגו דוגמאות יישומיות מהשטח

משוב לכנס


תוכנית הכנס

11:00-11:15

ברכות

ד"ר חמוטל דוד, מנהלת המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

מר מוהנא פארס, מנהל אגף תכניות לאומיות מערכתיות

ד"ר גילמור קשת-מאור, מנהלת אגף א' למדעים, המזכירות הפדגוגית

סרטון

11:15-11:35

מה היה צבע הדוב? - סיור מקוון על פני כדור

פרופ' אורי בדר

סרטון

11:40-12:00

מינוס כפול מינוס זה פלוס

ד"ר אביב צנזור

מצגת

סרטון

12:05-12:35

מושבים מקבילים א' 

12:40-13:10 

מושבים מקבילים ב' 

13:15-13:25 

מושבים מקבילים ג' - הרצאות TED

13:30-13:40 

אתנחתא - התחרות "בואו נשחק מתמטיקה" בסרטונים קצרים

מצגת

סרטון

13:40-14:00 

סיכום

נרית כץ, מנהלת תחום דעת מתמטיקה על-יסודי (חט"ב, חט"ע)

סרטון


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos