תשעח - הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל-יסודי

logo kenes 2018

הכנס מיועד למורים ולאנשי חינוך מתמטי ויעסוק בנושאים רלוונטיים למורים בחט"ב ובחט"ע בכל קבוצות הלימוד.
 
הכנס התקיים ביום שני, י' בניסן תשע"ח, 26.03.18 בשעות 8:30 – 16:30 , במרכז הכנסים שפיים.
 

בשנים האחרונות גוברת ההכרה בחשיבות לימודי המתמטיקה כגורם משפיע על השתלבות והתקדמות בחברה. במקביל, מושם דגש רב על עידוד תלמידות ותלמידים, מכל רחבי הארץ מכל המגזרים ושכבות האוכלוסייה ומכל קבוצות הלימוד לשאוף גבוה ולממש את יכולותיהם. לצד כל אלה גוברת ההכרה כי המפתח להשגת המטרות טמון במורים. דרכי הוראה מגוונות, חדשנות, יצירתיות, הוראה דיפרנציאלית וכדומה מובילות להוראת מתמטיקה משמעותית ומהנה. 

תוכנית הכנס תציג את הפעילות הרבה המתרחשת בתחומי ההוראה בבית הספר העל יסודי (חט"ב וחט"ע) בכל רחבי הארץ, בהכשרת המורים למתמטיקה ובמחקר האקדמי בתחום החינוך המתמטי.

הכנס מאורגן על ידי המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל-יסודי ביחד עם אגף א' למדעים, מנהלת תחום דעת מתמטיקה על יסודי, אגף תכניות לאומיות מערכתיות ופרויקטים ואגף חינוך ילדים ונוער בסיכון, משרד החינוך.

             animated logo

 

 

 תוכנית הכנס וקישור למצגות

08:30-09:30
התכנסות וכיבוד
09:30-10:00

פתיחה וברכות:

פרופ' חנן אלכסנדר, דיקן הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

ד"ר גילמור קשת-מאור, מנהלת אגף א' למדעים, המזכירות הפדגוגית

ד"ר ורדה טלמון, מנהלת המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

10:00-10:30
דברי שר החינוך, מר נפתלי בנט
10:30-11:30
פאנל: מתמטיקה כמנוף לשוויון חברתי
בהנחיית מר מוהנא פארס, מנהל אגף תכניות לאומיות
בהשתתפות:
ד"ר מוחמד אלנבארי, ראש מועצת חורה
מר מיכאל בן שטרית, מנהל אגף חינוך, קרית מלאכי
גב' מאיה כספי, מנהלת תחום המצטיינים, רמלה
גב' אירנה קרימברג, מורה, רכזת ומדריכה למתמטיקה בבית הספר הרב תחומי עמל בגין, צפת
פרנוס אלמו ועדן אנייהו, תלמידות, בית ספר "תמר אריאל", נתניה
11:30-12:00 
פרופ' אילון סולן, הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל אביב
12:00-12:20  הפסקה
12:20-13:50  מושבים מקבילים א'
13:50-14:45  ארוחת צהריים
14:45-15:50  מושבים מקבילים ב'
15:50-16:00  מעבר למליאה
16:00-16:30 
הרצאת סיכום
נרית כץ, מנהלת תחום דעת מתמטיקה על יסודי, אגף א' למדעים, המזכירות הפדגוגית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos