טרום אנליזה ודגשים נוספים בתכנית הלימודים לחטיבת הביניים - אתר הקורס (תש"ף)

תכנית הקורס

עבודת הסיכום

עבודת סיכום חליפית


 מפגש מקוון סנכרוני 12.12.2019:


מפגש מקוון סינכרוני 7.1.2020:


מפגש מקוון סינכרוני 21.1.2020: 

 מפגש מקוון סינכרוני 18.2.2020:

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit