שטחים ועוד- מבוא

areas mavo

מבוא

כל יחידה עומדת בפני עצמה כיחידת הדרכה/לימוד נפרדת. לכל אחת מהיחידות נכתב חומר רקע המתאים לתכני היחידה הכולל: רקע היסטורי, רציונאל, הקשר של הנושא לתוכנית הלימודים, סדנאות, פתרונות והצעות דידקטיות למדריך. יחד עם זאת, נפתח בסקירה כללית של מספר נושאים משותפים.

 

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos