סדרה הנדסית

תיאור: לפניכם שאלה קצרה שעוסקת בסדרה הנדסית בעלת 2n איברים.
השאלה מזמנת חשיבה על תת-הסדרה של האיברים במקומות הזוגיים – גם היא הנדסית, והתייחסות לטכניקה אלגברית של חילוק שברים ונוסחת הפרש ריבועים.

למורה

לתלמיד


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit