עניין של הגדרה: עליה וירידה ומה שביניהן (מצגת)

 

תיאור: דיון מדויק באוסף הגדרות לכיד (קוהרנטי) למושגים: תחום עליה או תחום ירידה, ו- עליה בנקודה או ירידה בנקודה.
במצגת מופיעות דוגמאות לפונקציות עבורן הדיון מחדד את הצורך בהגדרות המדויקות.

מקור: הרצאה של ד"ר חמוטל דוד מתוך יום עיון למורי חט"ע מטעם מחוז חיפה ומרכז המורים שהתקיים ב- 27.03.2019.

למצגת

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit