ארגז כלים טרום אנליזה

פעילויות לכיתה: טרום אנליזה (תשע"ט)

לדיון בכיתה: יישומונים בצירוף הדרכה למורה

במדור זה מקובצים מדריכים למורה עבור יישומונים מעוררי דיון בנושאים הקשורים בחקר פונקציות ללא נגזרות. המדריך למורה מכיל קישור ליישומון וגם ברקוד שניתן לסרוק ולהיכנס דרכו ליישומון.

תש"ף

תשע"ט

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos