thisweek ellipse

במאגר יישומים דינאמיים אוסף עצום של פעילויות אינטראקטיביות בליווי יישומונים המותאמים לכיתה.

והפעם המלצה על מדור מקומות גיאומטריים, אוסף יישומונים ההממחישים באופן דינאמי את יצירת המקום הגיאומטרי.

האליפסה כמקום גיאומטרי, דף עבודה אינטראקטיבי, יישומון וסרטון הממחיש את העוצמה של היישומון והחקר עימו.


this week pattern

בתוכנית המוארת לחט"ב, במדור פונקציות וחוקיות תוכלו למצוא אוסף פעילויות מתוקשבות  ומקסימות בנושא חוקיות.

 הוספנו קישורים חדשים, סרטונים ופעילויות. בהנאה!


this week sukot

צרו מובייל של חמשת הגופים האפלטונים בעזרת הפיצוח הגופים המשוכללים.
בפעילות הוראות ליצירת הגופים וחקר של תכונותיהם המיוחדות.
פעילות זו היא חלק מהפיצוח "האם הכדורגל הוא עגול?", חקר של גופים משוכללים וגופים חצי משוכללים ובפרט העשרימון, 
הקטום הידוע ככדורגל. הפיצוח מלווה ברקע היסטורי ומתמטי, בפעילויות אינטראקטביות ובסרטונים מרהיבים.


this week shana tova

צרו ברכת שנה טובה בעזרת המשושה הפרחוני.
הפיצוח משלב פעילות יצירתית וחקירה מתמטית.
בפיצוח הוראות לבנייה בסרגל ומחוגה, או בעזרת תוכנה גיאומטרית כגון גאוגברה, של שרטוט מעגלים היוצרים פרח משושה מרהיב.
הפעילות כוללת חקירת הבנייה וחישובי שטחים.

הידע הנדרש: שטח מעגל וגזרה, משולש שווה צלעות ושטחו, משפט פיתגורס.


this week math in love

המלצת השבוע - לכבוד טו באב - הפיצוח מתמטיקה מכל הלב.

כיתה:ז-י"ב

תיאור:הפיצוח מוקדש באהבה למורי ולתלמידי המתמטיקה, בפעילות קצת אחרת  העוסקת בצורה ההנדסית ממנה 

מורכב האיור המוכר של הלב. בפעילות יש צורך בהכרת המצולעים והמעגל ובחישוב שטחיהם.


thisweek posters

המלצת השבוע - לפתיחת השנה - עצבו את הכיתה המתמטית בעזרת המדור פוסטרים מתמטיים.


thisweek earth

הפיצוח - מדידת היקף כדור הארץ

לקראת יום השוויון שחל ב-21 בספטמבר, פיצוח שהוא הזמנה להשתתף בפרויקט בינלאומי למדידת היקף כדור הארץ באותן שיטות ועקרונות פשוטים ומדהימים

שהשתמש בהם ארטוסתנס לפני יותר מ-2000 שנה.

בפיצוח הסבר על הפרויקט ואופן ביצועו וכן הסברים על שיטתו של ארטוסתנס הכוללים איורים וסרטים ממחישים.

הידע הבסיסי הנדרש לפעילות הוא בגיאומטריה זוויות בין חותך ושני מקבילים, דמיון משולשים וקצת טריגונומטריה.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit