Sample Image

יצורי הפרא לומדים לפתור משוואות

כיתה: ז'

תיאור: פתרון משוואות לינאריות פשוטות בעזרת המחשה ויזואלית וידידותית.

נפתור משוואות בעזרת שימוש במודל המלבנים, שהכרנו בפיצוח "בארץ יצורי הפרא המתמטיים" להצגת מספרים שליליים.
הפיצוח כולל סרטוני וידאו המציגים את המודל, יישומון דינאמי וכן דפי עבודה עצמית לתלמיד.
ניתן לשלב בשימוש הלוח החכם.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit