מן הפנים אל החוץ

תקציר|מן הפנים אל החוץ 

2. מן הפנים אל החוץ

א. נתונות שלוש נקודות A, B, C שהן אמצעי הצלעות של משולש כלשהו, אך המשולש המקורי עצמו 
(DEFD) נעלם. בדקו ביישום הדינאמי  האם וכיצד ניתן ליצור את משולש DEFD:

 


 

- האם תמיד ניתן לבנות את המשולש על פי אמצעי צלעותיו?
- כיצד ניתן לבנות את המשולש המקורי? תארו את הבנייה ונמקו.
- האם קיים רק משולש אחד כזה?
- בהינתן שיעורי נקודות האמצע, התוכלו למצוא את שיעורי קודקודי המשולש המקורי.

 

 

 


 

 

ב. נתונות ארבע נקודות A, B, C, D שהן אמצעי הצלעות של מרובע כלשהו, אך המרובע המקורי עצמו 
(EFGH) נעלם. בדקו ביישום הדינאמי  האם וכיצד ניתן ליצור את המרובע EFGH:

 


 

 

- האם תמיד ניתן לבנות את המרובע על פי אמצעי צלעותיו? אם כן, באיזה תנאי?
- כיצד ניתן לבנות את המרובע המקורי? תארו את הבנייה ונמקו.
- האם קיים רק מרובע אחד כזה?

 

 

 

 


ג. האם וכיצד ניתן לבנות מחומש מחמש הנקודות של אמצעי הצלעות?

האם וכיצד ניתן לבנות משושה משש הנקודות של אמצעי הצלעות?על כנפי הדמיון

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit