על כנפי הדמיון

תקציר|על כנפי הדמיון

 

1. אדריכל גן המשחקים

א. בשכונת "על כנפי הדמיון" הוקם גן משחקים חדש ובו מתקני ספורט ואתגרים. הגן בנוי מרצף של שלשה מתחמים ריבועיים. המרחק בין שתי הפינות המנוגדות של הגן הוא 100 מטר (ראו בשרטוט AD). אדריכל הגן תכנן לשתול ארבעה עצים שיפרשו צל בגן בנקודות: A, B, C ו-D (ראו איור).
חשבו מה המרחק בין העצים.
רמז - השתמשו ביחס הדמיון של משולשים דומים.


 

ב. בשלב ב של הקמת הגן, הורחב המגרש לשישה מתחמים ריבועיים. אדריכל הגן תכנן להוסיף ולשתול ארבעה עצים שיפרשו צל בגן בנקודות: E, F, G ו-H (ראו איור).
חשבו מה המרחק בין העצים הפעם.

 

 

 

 


 

ג. עץ נוסף נשתל בנקודה K (ראו איור).
חשבו מה המרחק בין העצים.

 

 

 

 

 


 

ד. הגנן פרש חבלים במתחם הגן על פי הוראות האדריכל. הוא היה מעוניין לחשב את הזווית שנוצרה בקודקוד B. מצאו את הזווית.
רמז- היעזרו בקווי העזר שבאיור.

 

 

 

 


מן הפנים אל החוץ

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit