הוכחת משפט פיתגורס באמצעות אנך ליתר ו"מילבון" הריבועים

pythagorean theorem proof 2

נושא: משפט פיתגורס

כיתה: ט-יא

תיאור: יישום דינאמי להוכחת משפט פיתגורס באמצעות אנך ליתר ו"מילבון" הריבועים

היישומון נכתב על ידי עידן טל (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit