.C.V של מורה למתמטיקה

מדור: צימוקים

כתבה: ליאורה נוטוב

תקציר: המחברת מתארת סיפור אישי- מקרה שקרה לה עם תלמידה המאיר את תפקיד המורה המקצועי כמחנך.

מקור: על"ה 38, תשס"ז 2007


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit